Vaktlista 2020


Ordinarie träningsveckor:
Titta i  aktivitets webben vem som står vakt/fadder eller om du vill teckna upp dig på ett pass.

Instruktioner för träningsvakter

  • 1. Träningsvakt skall infinna sig i god tid före träningen. Nycklar till grindarna, miljöstationen och garagecontainrarna hämtas på hyrkartens kontor normalt på tisdagen och behålls sedan till efter träningen på lördag då dom lämnas tillbaka.
  • 2. Miljöstationen skall låsas upp innan träningen startar och låsas när träningen är slut. Träningsvagnen står i besiktningsskjulet, den ställs tillbaka när träningen är slut. Där skall finnas en gul flagga, en målflagga och en förbandsväska (Folksam)
  • 3. Träningsvakten skall kontrollera att alla har dagens ”registreringsklistermärke” på karten. Gäller även för de som har Guldkort. Inga undantag accepteras.
  • 4. Träningsvakterna delar vid behov upp de tränande klassvis t.ex. Cadetti och Micro i en grupp, Mini och J60 i en grupp, och KZ2, OK, S125, Rotax i en grupp, samt OKJ, J125 i en grupp. Träningsvakten får lita till sitt goda omdöme när detta behöver göras. Vid uppdelning i grupper kan 10 eller 15-minuterspass vara lämpligt. OBS! Erfarna Cadettiförare kan träna ihop med Microförare! (Totalt max 15 cadetti och 34 övriga på banan samtidigt)
  • 5. Gokarten och föraren skall uppfylla Bilsportsförbundets regler! När ni är träningsvakter är det ni som har befogenheter att se till att dessa punkter följs och andra regler vi har på vår anläggning. Rökning är förbjuden i depån och i Parc Fermé! Om det behövs kan ni avvisa personer som inte följer dessa regler ifrån området!
  • 6. Träningsvakten ska se till att ALLA garage är låsta innan den stora grinden låses!
  • 7. På tisdag och torsdag skall grindarna till området låsas senast 21:30, det är träningsvaktens ansvar att så sker. Grindarna får under inga omständigheter lämnas öppna!