Instruktioner för träningsvakter


Träningsvakt innan och efter träningspass

 • Skall vara på plats i god tid innan. Nycklar till grindar, miljöcontainer och garagecontainrar hämtas på hyrkarten.
 • Miljöstationen skall låsas upp innan, och låsas efter träning.
 • Träningsvagn med flaggor (grön, gul, och svart/vit), heatskyltar, samt första hjälpen skall finnas i den och skall stå vid utsläpp.
 • Säkerställa att alla containergarage är låsta innan området lämnas efter träning. Nycklar återlämnas till hyrkarten senast dagen efter.
 • Ansvarar för att grindarna till området låses senast 21:30 på tis- och torsdag. Grindarna skall låsas!! 
Träningsvakt väl på plats
 • Kontrollerar att alla har dagens registreringsmärke innan första utsläpp. Det måste lösas på hyrkarten INNAN man får träna (säkerställer att alla har licens o har betalat).
 • Träningsvakts väst skall bäras (hyrkarten eller i flaggvagn)
 • Kart och förare skall uppfylla SBFs regler (säkerhet, ljud och miljö)
 • Rökning är enligt lag 2019 förbjuden på hela anläggningen. Träningsvakt kan avvisa personer som inte respekterar detta. Rökning sker utanför staketet.
Heat gruppering (kolla med förarna, men du bestämmer)
 • KRAV: Cadetti får endast träna ensamma eller med Micro. Inga andra klasser. Max 15 kartar på banan då.
 • I övrigt får man gruppera klasser på bästa sätt, enda KRAV är max 34 kartar samtidigt på banan
 • Säkerhet och flyt på banan(liknande tempo, men även vikt) styr lämplig samgruppering
  1. Få kartar:
   1. Cadetti (kan grupperas med Micro om alla OK med detta)
   2. Micro+Mini+J60 (samt ev storkartar som inte håller högre tempo än c:a 50 sek torrföre)
   3. J125, S125, OKJ, OK, DD2, KZ2
  2. Många kartar:
   1. För bättre flyt/jämnare tempo:
    Splitta grupper som är stora(c:a 14st ), i första hand DD2 + KZ2 för sig, sedan kan även en split med OK+ OKJ för sig, samt J125+S125 för sig vara lämplig
  3. Debutanter (även i stor kart ) kan få köra ensamma om så önskas

 • Så fort det blir 3 eller fler grupper är det lämpligt att gå ned på 10min per heat.
 • Indikera heat-gruppering med skyltarna på staketet mellan våg och teknikhus.