Instruktioner för träningsvakter


 
Träningsvakt innan och efter träningspass
 • Skall vara på plats i god tid innan. Nycklar till grindar, miljöcontainer och garagecontainrar hämtas på hyrkarten.
 • Miljöstationen skall låsas upp innan, och låsas efter träning.
 • Träningsvagn med flaggor (grön, gul, och svart/vit), heatskyltar, samt första hjälpen skall finnas i den och skall stå vid utsläpp.
 • Säkerställa att alla containergarage är låsta innan området lämnas efter träning. Nycklar återlämnas till hyrkarten senast dagen efter.
 • Ansvarar för att grindarna till området låses senast 21:30 på tis- och torsdag. Grindarna skall låsas!!
Träningsvakt väl på plats
 • Kontrollerar att alla har dagens registreringsmärke innan första utsläpp. Det måste lösas på hyrkarten INNAN man får träna (säkerställer att alla har licens o har betalat).
 • Träningsvakts väst skall bäras (hyrkarten eller i flaggvagn)
 • Kart och förare skall uppfylla SBFs regler (säkerhet, ljud och miljö)
 • Rökning är enligt lag 2019 förbjuden på hela anläggningen. Träningsvakt kan avvisa personer som inte respekterar detta. Rökning sker utanför staketet.
Gruppindelning
I "Tävlingsregler Karting, KA 2022", under KA 7.3 står följande:
- Träning utanför tävling. Träningsverksamhet utanför tävling, dvs vanliga räningsdagar på klubbnivå. Detta gäller:
- Cadetti tränar alltid enbart med cadetti.
- Micro, Mini, J60 får blandas men inte samköras med stora kartar.
- J125/S125, OKJ/OK, DD2/KZ2 får blandas, men vid stort antal bör de fördelas i fler grupper.
- Vid träning skall licens kontrolleras samt ålder för klass.
- Träningsålder: Träning får ske året innan man når tävlingsbar ålder i klassen.

 • KRAV: Cadetti får endast träna ensamma. Max 15 kartar på banan då.
 • I övrigt får man gruppera klasser på bästa sätt enligt ovan, dvs blanda INTE små och stora klasser. Max 34 kartar samtidigt på banan
 • Säkerhet och flyt på banan (liknande tempo) styr lämplig gruppindelning
 • Få kartar:
Tre grupper: Cadetti, små klasser (Micro, Mini, J60), stora klasser (övriga)
 • Många kartar (fler än 10-15 stycken i en grupp) och/eller ojämna farter i en grupp:
Antalet i varje klass avgör oftast. Klasser som kan lämpa sig att köra ihop är
 • Micro, Mini, J60
 • OKJ, OK
 • J125, S125
 • DD2, KZ2
 • Debutanter (även i stor kart ) kan få köra ensamma om så önskas
 • Kom ihåg - Cadetti får bara köra med Cadetti
 • Vid 1 - 2 grupper är 15 min/pass lagom. Vid fler grupper än 2 rekommenderas 10 min/pass.
 • Anteckna tid och gruppindelning på whiteboard inne i teknikhus/besiktningsskjul.