Guldkort


Vem får införskaffa guldkort?

Ny info för 2020 kommer inom kort.


Vad kostar det?

Ny info för 2020 kommer inom kort.


Hur får jag tillbaka depositionsavgiften? Genom att ställa upp som funktionär under klubbens tävlingar. Du anmäler dig i förväg som funktionär(t.ex. genom att anmäla dig på Aktivitetslistan) och på tävlingsdagen checkar du in hos funktionärssamordnaren på morgonen och du checkar ut efter avslutat uppdrag.

Hur mycket återbetalning får jag? För en fullgjord funktionärsdag utgår 250 kr i återbetalning.

Kan jag få återbetalning för fullgjorda funktionärsdagar även om jag inte köpt Guldkort? Vi kontrollerar inte detta utan alla som fullgör funktionärsdagar får 250 kr / funktionärsdag i återbetalning.

Finns det någon begränsning i hur många funktionärsdagar man kan göra? Nej, om det finns ”lediga” funktionärsdagar på tävlingarna så kan man fullgöra så många  funktionärsdagar som finns tillgängliga. Skulle det bli överskott på funktionärer så har de som löst Guldkort företräde.

Vilka GKRC T13 – arrangemang berättigar till återbetalning? Samtliga, av GKRC T13 anordnade tävlingar, berättigar till återbetalning.

Finns det några begränsningar i antalet utförda funktionärsdagar för att inte få köpa Guldkort kommande år? Nej! F.o.m. 2012 får alla som önskar köpa Guldkort  oavsett antal utförda funktionärsdagar året innan. Se dock svaret på frågan ”Vem får köpa Guldkort” ovan.