Guldkort


Vem får införskaffa guldkort?

Alla som är medlemmar i GKRC Team 13 och kan visa upp ett, för säsongen, giltigt medlemskap får införskaffa guldkort.
För GKRC Team13-medlemmar krävs det att minst en inom samma hushåll införskaffar Guldkort för att få träningsköra på vår bana.

För att få ut Guldkortet så krävs det att medlemmen sätter upp sig (eller t.ex. en kompis) på minst 4 uppgifter på ”Aktivitetslistan”. Ingen extra uppgift krävs för 2:a och 3:e kortet inom samma hushåll


Vad kostar det?

Guldkort, 1 person: 1000 kr (sänkning av 500 kr jmf med 2018)
Guldkort, 2 personer inom samma hushåll: 2000 kr
Guldkort, 3 personer inom samma hushåll: 2500 kr

Hushåll = de personer som bor på samma adress.


Hur får jag tillbaka depositionsavgiften? Genom att ställa upp som funktionär under klubbens tävlingar. Du anmäler dig i förväg som funktionär(t.ex. genom att anmäla dig på Aktivitetslistan) och på tävlingsdagen checkar du in hos funktionärssamordnaren på morgonen och du checkar ut efter avslutat uppdrag.

Hur mycket återbetalning får jag? För en fullgjord funktionärsdag utgår 250 kr i återbetalning.

Kan jag få återbetalning för fullgjorda funktionärsdagar även om jag inte köpt Guldkort? Vi kontrollerar inte detta utan alla som fullgör funktionärsdagar får 250 kr / funktionärsdag i återbetalning.

Finns det någon begränsning i hur många funktionärsdagar man kan göra? Nej, om det finns ”lediga” funktionärsdagar på tävlingarna så kan man fullgöra så många  funktionärsdagar som finns tillgängliga. Skulle det bli överskott på funktionärer så har de som löst Guldkort företräde.

Vilka GKRC T13 – arrangemang berättigar till återbetalning? Samtliga, av GKRC T13 anordnade tävlingar, berättigar till återbetalning.

Finns det några begränsningar i antalet utförda funktionärsdagar för att inte få köpa Guldkort kommande år? Nej! F.o.m. 2012 får alla som önskar köpa Guldkort  oavsett antal utförda funktionärsdagar året innan. Se dock svaret på frågan ”Vem får köpa Guldkort” ovan.