Guldkort


Vem får köpa guldkort?

Alla som är medlemmar i GKRC Team 13 och kan visa upp ett, för säsongen, giltigt medlemskort får köpa guldkort.
Träningsvakt: 1 vecka (tisdag, torsdag och lördag) träningsvakt är obligatoriskt per Guldkort. Det krävs ingen extra träningsvaktsvecka för 2:a och 3:e kortet inom samma hushåll.
Träningsvaktsveckan är obligatorisk att anmäla när man köper sitt guldkort, ingen träningsvaktsvecka – inget guldkort!

Vad kostar det?

Ett guldkort kostar 1500 kr. Dessa 1500kr fungerar som en funktionärsdeposition. Ett extra kort inom samma hushåll kostar ytterligare 500 kr och ett 3:e kort som är giltigt för hela hushållet kostar 500 kr till. Det krävs inga extra träningsvaktsdagar för 2:a och 3:e kortet.

Alltså:
Guldkort för 1 person: 1500 kr
Guldkort för 2 personer inom samma hushåll: 2000 kr
Guldkort för samtliga personer i samma hushåll: 2500 kr
Hushåll = de personer som bor på samma adress.

Hur får jag tillbaka depositionsavgiften? Genom att ställa upp som funktionär under klubbens tävlingar. Du anmäler dig i förväg som funktionär och på tävlingsdagen checkar du in hos funktionärssamordnaren på morgonen och du checkar ut efter avslutat uppdrag. Du får då en kupong av funktionärssamordnaren som inlöses mot kontanter i GGC’s kassa.

Hur mycket återbetalning får jag? För en fullgjord funktionärsdag utgår 250 kr i återbetalning.

Kan jag få återbetalning för fullgjorda funktionärsdagar även om jag inte köpt Guldkort? Vi kontrollerar inte detta utan alla som fullgör funktionärsdagar får 250 kr / funktionärsdag i återbetalning.

Finns det någon begränsning i hur många funktionärsdagar man kan göra? Nej, om det finns ”lediga” funktionärsdagar på tävlingarna så kan man fullgöra så många  funktionärsdagar som finns tillgängliga. Skulle det bli överskott på funktionärer så har de som löst Guldkort företräde.

Vilka GKRC T13 – arrangemang berättigar till återbetalning? Samtliga, av GKRC T13 anordnade tävlingar, berättigar till återbetalning, d.v.s. även Lördaxxtävlingarna (flaggvakter på Lördaxxtävlingarna undantagna).

Finns det några begränsningar i antalet utförda funktionärsdagar för att inte få köpa Guldkort kommande år? Nej! F.o.m. 2012 får alla som önskar köpa Guldkort  oavsett antal utförda funktionärsdagar året innan. Se dock svaret på frågan ”Vem får köpa Guldkort” ovan.