Aktivitetslista

 

Vem berörs av Aktivitetslistan?

Alla medlemmar är välkomna att sätta upp sig (eller t.ex. en kompis).  
För att få ut Guldkortet så krävs det att medlemmen sätter upp sig (eller t.ex. en kompis) på minst 4 uppgifter på Aktivitetslistan. Ingen extra uppgift krävs för 2:a och 3:e kortet inom samma hushåll.
Medlemmen ger genom sin anmälan till aktivitet samtycke till att vederbörandes personuppgifter (namn och telefon-nummer) registreras i klubbens register samt publiceras på klubbens hemsida.

Vad finns det för typer av uppgifter?

Det finns uppgifter som passar alla, bl.a. Prova-på-Karting (ledare), Karting-on-Tour (ledare), Kartingskola (ledare), Kartingläger (ledare), Träningsvakt, Mekanikerstöd, Mekanikerskola (lärare), Licens-utbildning (lärare), Tävlingsplanering, Funktionär på tävling och Arbetsdagsdeltagare. Vissa uppgifter inbegriper funktionärsersättning (dvs återbetalning av deposition) respektive mat.
Aktivitetslistan innehåller uppgifter med specificerade dagar och tider för varje uppgift.
Det är även möjligt att föreslå ytterligare uppgifter. Dessa ska då klart främja klubbens verksamhet. Förslag lämnas till Hyrkarten, eller till Team13-styrelsen.


Hur bokar man upp sig?

Man bokar in sig genom att kontakta Hyrkarten på plats eller via telefon 031-562960.

VIlket ansvar har jag som bokar upp mig?

Den som bokar in sig på Aktivitets-listan ansvarar för att själv hålla koll på sin bokning, och inte förvänta sig att någon påminner längre fram. I de fall som den bokade får förhinder att utföra sin planerade uppgift är den själv ansvarig för att hitta ersättare, t.ex. genom att byta uppgift med någon annan. Om den bokade inte fullföljer sitt ansvar enligt ovan kan klubben komma att återkalla guldkortet utan ersättning.


Hur kan man se vilka uppgifter som är lediga att boka?

Varje fredag eftermiddag läggs det upp en uppdaterad fil. Det går också att kontakta Hyrkarten (telefon 031-562960) för aktuellt bokningsläge.  


Vilka förkunskaper krävs för de olika uppgifterna?

Funktionär på tävling
Beskrivning:   Allt från Tävlingsledare till t.ex. flaggvakt.
Förkunskaper:   De flesta uppgifter kräver att man fyller 15år senast innevarande år. Vissa uppgifter kräver formell funktionärslicens, andra endast ordningssinne samt intresse för karting. D-licens, för flaggvaktbefattning, kan ordnas i direkt anslutning till tävling.
 
Tävlingsplanering
Beskrivning:   Deltaga i tävlingskommitté och inom denna planera och förbereda tävling (mha bl.a. checklista)
Förkunskaper:  Något års erfarenhet inom att karting, ordningssinne samt intresse för karting
 
Kartingläger
Beskrivning:   Vara ledare under läger (eventuellt med övernattning) där Karting teori varvas med hyrkartkörning samt också lek.
Förkunskaper:   Några års erfarenhet inom karting. Pedagogisk.
 
Licensutbildning
Beskrivning:  Vara lärare på funktionärslicens-utbildning
Förkunskaper:   Formella kvalifikationer enligt det om sbf kräver
 
Gokartskola
Beskrivning:   Vara lärare i förarlicensutbildning för ungdomar och vuxna.  
Förkunskaper:   Flera års erfarenhet inom karting. Pedagogisk.

 

Prova-på-Karting / Karting-on-Tour
Beskrivning:   Vara ledare där ungdomar och vuxna som provar på karting för första gången. Ge instruktioner om karting i allmänhet samt grundläggande information inför körning.
Förkunskaper:   Något års erfarenhet inom karting.
 
Mekanikerskola
Beskrivning:   Vara lärare i kurs, framför allt för nybörjare, inom området chassi och motor.
Förkunskaper:   Flera års erfarenhet av att skruva kart.
 
Depåfadder
Beskrivning:   Gå runt i depån och aktivt stötta mekaniker och förare med råd och tips. Depåfadderväst ska bäras (finns på Hyrkarten).
Förkunskaper:   Flera års erfarenhet inom karting, både som förare (alternativt ansvarig ledare) och mekaniker.
 
Träningsvakt
Beskrivning:   Tillse att träningen på banan sker på ett säkert och rättvist sätt. Se även särskild instruktion för träningsvakt. Träningsvaktsväst skall bäras (finns på Hyrkarten).
Förkunskaper:    Påläst på den särskilda instruktionen för träningsvakt.
 
Arbetsdagsdeltagare
Beskrivning:   Arbetsuppgifter varierar mellan olika tillfällen.  Främst handlar det om snickeri och liknande.
Förkunskaper:   Normalhändig