Så skyddar vi dina personuppgifter
 

Vilka personuppgifter som samlas in
Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, LoTS ID, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.
Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför tävling och träning för att kunna fullgöra våra åtaganden.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med medlemskap, ansökan om licens eller deltagande i gokartskola, via telefon, eller vid besök hos oss.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden för ditt medlemskap och hantering av dina licenser samt hålla dig informerad om aktuella aktiviteter, nyhetsbrev och liknande.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.
Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för dessa ändamålen och har genom ditt medlemskap samtyckt till att personuppgifter registreras i våra dataregister samt att vi, inom ramen för verksamheten och oavsett media form, offentliggör namnuppgifter.
Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkta mailutskick, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla information från klubben. Du kan när som helst avregistrera dig från mailutskick, t ex i nyhetsbrev, genom att maila till info@team13.se
 
Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla vård vid eventuell skada under träning och tävling. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för annat syfte och skyddas från obehörig åtkomst.
 
Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att ditt medlemskap senast förnyats eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och information från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via mail till info@team13.se eller genom att kontakta oss på adress enligt hemsidan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.
 
Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.
Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom SBF, idrottonline eller av utvalda funktionärer vid tävling, så som sjukvårdare. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.